Profiel

 • WG-F Administratie en Belastingadvies is een eenmanszaak, met de kenmerken van een belastingconsulent, administratiekantoor en organisatieadvies;
 • gericht op het MKB, met name het micro- en kleinbedrijf;
 • en biedt de mogelijkheid om alle administratieve en fiscale werkzaamheden op een eenvoudige, inzichtelijke wijze te organiseren, automatiseren en te verwerken;
 • ten behoeve van het leiden van uw onderneming.

 

Bij WG-F kunt u terecht voor oplossingen voor uw financiële administratie en belastingaangiften. WG-F streeft er naar, om u voldoende ondersteuning te bieden om aan (wettelijke) administratieve- en fiscale verplichtingen te voldoen, en alleen zaken te ondersteunen, die daarvoor noodzakelijk zijn. Voorbeelden zijn:

 • de juiste en volledige administratieve verwerking,
 • het plannen van deponering- en aangiftedatums,
 • het opbouwen en in stand houden van een administratief (controle)systeem,
 • het beheersen van de liquiditeit en solvabiliteit,
 • en de (rand)voorwaarden om hieraan te kunnen voldoen.

Het beïnvloeden van uw eigen beslissingen, voor het besturen van uw onderneming, is hierbij niet het streven, echter wanneer de fiscale- en financiële verplichtingen in gevaar komen, kunnen risico’s worden gesignaleerd. Onze missie is om u te ondersteunen, maar wanneer u op uw eigen kracht vertrouwt, bent u nog sterker.

U kunt, naast uw jaarrekening, ieder halfjaar, kwartaal of maand een rapportage ontvangen, met daarin het resultaat, kengetallen, en een opstelling van het vermogen van uw onderneming. Dit kan, indien u behoefte heeft aan extra inzicht  op maat, worden uitgebreid met o.a.:

 • een gedetailleerde uitleg van veranderingen,
 • een vergelijking met de begroting,
 • overzicht van kasstromen,
 • kostenplaatsenanalyse,
 • een analyse van de urenverantwoording t.o.v. de resultaten,
 • en een liquiditeitsprognose.

 

Risicobeheersing

Het beheersen van risico’s is voor WG-F Administratie en Belastingadvies een voorwaarde, zodat u niet voor onverwachte problemen komt te staan. WG-F doet er alles aan om te garanderen dat uw administratie:

 • voldoet aan alle wet- en regelgevingen,
 • veilig bewaard wordt,
 • de administratie juist, volledig en op tijd is verwerkt,
 • en uw aangiften en jaarrekening binnen de verplichte termijnen zijn verstuurd.

Uw administratie wordt door WG-F gecontroleerd volgens een risico-gebaseerde werkwijze, en via elektronische dossiervorming vastgelegd. Hierdoor is uw dossier altijd inzichtelijk, en op tijd beschikbaar, wanneer u, uw kredietverstrekker, de Belastingdienst, of controlerend accountant, daar om vraagt. WG-F Administratie en Belastingadvies is bij de Belastingdienst ingeschreven als intermediair (belastingconsulent).

 

Missie

De missie van WG-F Administratie en Belastingadvies is om van toegevoegde waarde te zijn voor ondernemingen, op gebied van financiële administratie, belastingen en organisatie. De belangrijkste waarden, die de missie van WG-F hebben bepaald, luiden als volgt (STEP):

 

 

 

Werkwijze

De principes van WG-F, waaronder leiderschap, onderzoek, betrouwbaarheid en persoonlijk contact, bepalen een groot deel van de kwaliteit van onze dienstverlening, waarvan ook advisering deel uitmaakt. Het uitgangspunt is dat u als klant beter zelf iets kunt ondernemen, of aanleren, dan een adviseur te gebruiken. Dit is niet alleen een kans voor de ontwikkeling voor uw bedrijf, maar ook kostenbesparend. U kunt altijd contact opnemen, om tot een inzicht te komen.

 

WG-F baseert zijn richting en structuur op:

 • kennis, ervaring en onderzoek,
 • gericht op wet- en regelgeving, innovatieve oplossingen en markten,
 • om daarmee, vanuit een functioneel werkend model,
 • duurzame samenwerkingen te creëren.

 

Duurzaamheid

WG-F Administratie en Belastingadvies is verregaande geautomatiseerd. Behalve de voordelen op gebied van tijd, kosten en gebruiksvriendelijkheid, is dit, met het oog op de toekomst, een duurzame oplossing. WG-F Administratie en Belastingadvies streeft er naar een minimale hoeveelheid papier te gebruiken. Het is zelfs mogelijk, om uw administratie geheel zonder papier te voeren. Daarnaast is het milieubewust omgaan met reiskosten een doelstelling. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook kostenbesparend.

 

Achtergrond

Mijn naam is Wouter Glimmerveen, eigenaar van WG-F Administratie en Belastingadvies. Ik ben afgestudeerd als accountant met een Master-titel (2008) en heb de opleiding tot accountant (Accountant-administratieconsulent) afgerond in 2013. Na 10 jaar werkervaring in zowel Nederland, als in het buitenland, ben ik begonnen met de start van een zelfstandige onderneming.

Door mijn ervaring bij diverse werkgevers, en als zelfstandig ondernemer, heb ik kunnen werken voor honderden zzp-ers, MKB-ers, non-profit-organisaties, overheden en grote multinationals, met binnenlandse en buitenlandse contacten, waaronder in Nederland, Gambia en India. Ik heb daarom veel interesse in ondernemingen, en sta ik graag klaar voor andere ondernemers, om hen te ondersteunen bij hun financiën, belastingen en organisatie.